November 2018 – februari 2019 – Samen werken aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland: bij de Provincie Zuid-Holland zie je wat terug van je werk. Of het nu om infrastructuur, mobiliteit of recreatie gaat: met een begroting van 800 miljoen euro en 3,5 miljoen inwoners op een stukje Nederland is uitdaging en innovatie bij het (efficiënt) verdelen van de ‘schaarse’ ruimte gegarandeerd. Als netwerkende overheid werkt de provincie steeds meer opgavegericht, wat vraagt om opgavegericht en afdelingsoverstijgend adviseren.

Binnen de afdeling Financiële en Juridische Zaken vormen twee bureaus gezamenlijk het ‘interne adviesbureau’ van de provincie op financieel (en juridisch) gebied. De adviseurs ondersteunen het (opgave)management in het primaire proces – pro-actief en creatief – bij het realiseren van hun doelen en prestaties.

Voor het bureau zoeken we drie senior financieel adviseurs, in eerste aanleg voor de ondersteuning van het ‘ingenieursbureau” van de provincie. Daar worden activiteiten uitgevoerd met een grote financiële en maatschappelijke impact. Je adviseert over risicomanagement, (overall) projectcontrol, de kwaliteit van het financiële besluitvormingsproces en de link qua bedrijfsvoering naar HRM en ICT. Maar bijvoorbeeld ook over een dekkende begroting of nieuwe financieringsvormen. Uiteindelijk zorg je ervoor dat het (opgave)management haar bedrijfsvoering op orde heeft, en zich daarmee tijdig kan verantwoorden naar Provinciale Staten. Je bewaakt daartoe zowel de lijn- en (opgave)belangen als de concernkaders.

Voor een passende invulling van deze rol heb je een financieel/bedrijfseconomische achtergrond en een stevige (inhoudelijke) kennis van risicobeheersing, projectcontrol, planning en control, informatievoorziening en BBV binnen een overheidsorganisatie. Je energie en enthousiasme werken aanstekelijk, bij je collega’s en binnen de organisatie.