Laborijn voert voor de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek integraal de Participatiewet uit, onder het motto: werk boven inkomen. Laborijn ondersteunt inwoners die dat echt nodig hebben, helpt mensen hun weg te vinden naar werk en stimuleert ondernemers om mensen aan te nemen die een arbeidsbeperking hebben of wat langer niet hebben gewerkt. De dienstverlening aan en samenwerking met ondernemers is een belangrijk uitgangspunt van Laborijn; Laborijn ondersteunt en ontzorgt werkgevers!
Laborijn is in 2016 van start gegaan met een normbezetting van 120+ fte, exclusief de medewerkers met een SW- indicatie, nu ruim 1100, van wie ca. 800 mensen gedetacheerd werken.
Binnen het ambitieuze Laborijn is momenteel de positie vacant van Teammanager Uitvoering Detacheringen, die valt onder de afdeling Werkgeversdienstverlening en Detachering. Je bent de leidinggevende van een nieuw samengesteld team jobcoaches, die je inhoudelijk en bedrijfsmatig gaat aansturen. We zoeken naar managers die leiderschap kunnen laten zien in een dynamische, veranderende interne en externe omgeving. Daarnaast zoeken we naar diversiteit in het management van Laborijn, qua leeftijdsopbouw en verhouding man/vrouw.