Maart 2020 – wegens het verstrijken van de benoemingstermijn van één van de leden komt vanaf juli 2020 een positie vacant in de Raad van Toezicht van UN1EK.

Profiel: een ervaren, moderne en integrale toezichthouder met als extra aandachtsgebied Kwaliteit van onderwijs en opvang. Onafhankelijk in oordeelsvorming, teamgericht en innovatief. Stimulator van het maatschappelijk debat binnen UN1EK; zelf ook actief in (bestuurlijke) netwerken die ‘kunnen’ vanuit governance perspectief. Energie en tijd ter beschikking. De gezochte kandidaten beschikken daarnaast over een waardengedrevenheid die matcht met die van UN1EK.

De RvT streeft bij haar samenstelling naar balans en diversiteit qua m/v, leeftijd, culturele achtergrond en competenties.