Juni – december 2018 – Minters, dienstverleners in welzijn is een zelfstandige stichting in maatschappelijke dienstverlening in de regio Nieuwe Waterweg en omstreken. Het versterken van het zelf-organiserend en probleemoplossend vermogen van inwoners en hun omgeving staat centraal in de dienstverlening. Die betreft ondersteuning op het gebied van opgroeien, opvoeden, eigen functioneren, relaties, in de buurt, rondom werk en wonen. Op eigen kracht verder gaan is het doel, waardoor intensievere zorg minder vaak nodig is. De leidende kernwaarden zijn daarbij: vakbekwaam, open en vernieuwend. De inwoners kunnen een beroep doen op ca. 170 sociale professionals en een groot aantal vrijwilligers, actief op lokaal herkenbare plekken in de wijken, en op scholen. De omzet bedraagt ca. € 8 miljoen op jaarbasis. De organisatie kent een éénhoofdig bestuur, en is ingericht volgens het Raad van Toezicht (RvT) model.

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht (RvT) van Minters uit vijf leden, inclusief de voorzitter en de vice-voorzitter. De posities van voorzitter en die van drie leden met als aandachtsveld het sociale domein respectievelijk financiën en economie respectievelijk HRM komen binnenkort vacant.

Voor de voorzittersrol zijn we met name op zoek naar bestuurlijk ervaren kandidaten met een bedrijfskundige blik, die de balans weten te borgen tussen controle en toezicht enerzijds en inspiratie, innovatie en verbinding anderzijds.