Oktober 2019 – wegens het vertrek van twee leden vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn is de Raad van Toezicht (RvT) van UN1EK op zoek naar twee opvolgers.

Kandidaten die voldoen aan de algemene en generieke profieleisen voor de moderne toezichthouder. De aandachtsgebieden die vrij komen zijn financiën, huisvesting, ICT en juridische aangelegenheden. Per in te vullen vacature zijn er verschillende combinaties mogelijk. In ieder geval worden kandidaten gezocht met een integrale visie op toezicht en zicht op de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs/vorming van integrale kindcentra. Met de (bestuurlijke) kennis en ervaring die matcht met de aandachtsgebieden, en die van daaruit het maatschappelijke debat binnen UN1EK kunnen stimuleren. Die daarnaast bijdragen aan de onderlinge procesgang als RvT. Kandidaten die onafhankelijk en innovatief zijn, en actief in bestuurlijke (regionale) netwerken. De gezochte kandidaten beschikken daarnaast over een waardengedrevenheid die matcht met die van UN1EK.

De RvT streeft bij haar samenstelling naar balans en diversiteit qua geslacht, leeftijd, culturele achtergrond en competenties.