Oktober 2018 – Stichting UN1EK onderwijs en opvang (hierna: UN1EK) is op 1 augustus 2014 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Meervoud voor christelijk primair onderwijs en Stichting Kinderopvang Vlaardingen. UN1EK telt 12 integrale kindcentra, vijf basisscholen en centra voor kinderopvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. UN1EK biedt met in totaal ca. 700 medewerkers aan ruim 5.000 kinderen van 0-13 jaar opvang, onderwijs, ontwikkeling, opvoeding en ouderbetrokkenheid in een doorgaande lijn. Het budget van de organisatie bedraagt ca. 30 miljoen op jaarbasis.

Centraal bij UN1EK staan inclusief onderwijs en gastvrijheid voor iedereen ongeacht de herkomst. Dat gaat overigens twee kanten op: van een gast wordt ook verwacht dat deze de normen en waarden van UN1EK respecteert.

In de ontwikkeling naar integrale kindcentra (IKC) in Nederland neemt UN1EK een erkende voorloperspositie in.

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht (RvT) van UN1EK uit vijf leden inclusief de voorzitter. De positie van lid RvT met als aandachtsgebied HRM komt binnenkort vacant. We zijn op zoek naar bestuurlijk ervaren kandidaten die voldoen aan de algemene en generieke profieleisen voor de moderne toezichthouder. Kandidaten met een HRM blik, die het maatschappelijk debat binnen UN1EK kunnen stimuleren. Bij haar samenstelling streeft de RvT naar balans en diversiteit qua geslacht, leeftijd, culturele achtergrond en competenties.