Oktober 2018 – ICK Ambacht –  waar kinderen spelen, ontdekken, leren en ontspannen – is momenteel actief vanuit 3 locaties: voor de onderbouw van het onderwijs, de bovenbouw en de hele dagopvang. De school heeft meer dan 400 leerlingen en is groeiende. De hele dagopvang en de peuteropvang met 325 kinderen is ook groeiende, met kinderen op de wachtlijst. Er werken in totaal ruim 60 medewerkers, verdeeld over onderwijs en opvang. Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur, 3 teamleiders en 2 interne begeleiders (de zorgcoördinatoren).

De gemeenschap van IKC Ambacht is in verandering naar een realistische afspiegeling van de samenleving. Het team is gemotiveerd, ontwikkelingsgericht en collegiaal. Er is nog groei mogelijk in teamvorming, gericht op de kracht en het belang van het IKC als geheel. De uitdaging in de functie gaat om het managen van de groei van IKC Ambacht, en om het steunen van het team in het aanpassen aan de veranderende populatie, met een passend aanbod aan onderwijs en opvang. Daarnaast in de verdere integratie van onderwijs en opvang, in het kader van de IKC vorming.

We zoeken een standvastige, toegankelijke, inspirerende en zichtbare directeur. Iemand die samen met het MT het team, de ouders, de medezeggenschap, maar ook met ketenpartners in de wijk en de gemeente een stevige en verbindende rol kan invullen, vanuit het belang van in- en externe samenwerking.