Augustus 2019 – Stichting Aanzet is een groeiende organisatie. Zowel in aantal medewerkers, in aanbod van producten en diensten als in het gebied waar men actief is. Vanwege deze uitbreiding zoeken we een Coördinator/lid MT.

Als Coördinator draag je bij aan de ontwikkeling en de uitvoering van de activiteiten en projecten ten behoeve van taalverwerving en lezen/NT2 activiteiten/lessen/cursussen/trainingen. Maar ook aan de andere activiteiten op het gebied van ontwikkelingsstimulering, opvoeding- en onderwijsondersteuning en ouderbetrokkenheid. Je bent het gezicht ‘naar buiten’ richting gemeenten, bibliotheken, scholen, kinderopvang- en andere organisaties.

Je stuurt een team consulenten en adviseurs aan (nog nader te bepalen). Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de acquisitie en de uitvoering van de projecten, in contact met  directies/professionals bij gemeenten, in het sociale domein, en in onderwijs en opvang. Samen met twee collega-coördinatoren en de directeur maak je deel uit van het MT van Stichting Aanzet.

Aanzet streeft naar balans en diversiteit bij de samenstelling van haar (management)team, met name qua culturele achtergrond, leeftijd en competenties. Arabisch kunnen spreken is een pré.

Beloning: schaal 12 CAO PO – OOP