September 2018 – ROC de Leijgraaf is actief in Noord-Oost Brabant met drie regiocolleges in Meierijstad, Oss en omgeving en Land van Cuijk. Sinds de recente herinrichting – van sectoren naar regiocolleges – ‘gaat’ ROC de Leijgraaf voor ‘echt’ (praktijkgericht) onderwijs, dat plaatsvindt binnen en in samenwerking met de regionale bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het aantal studenten is ca. 5.500, het aantal medewerkers ca. 640; de begroting is ca. € 50 miljoen. Centrale locatie: Veghel.

We zoeken een nieuwe, onafhankelijke Concerncontroller/Manager Finance & Control, voor een ‘brede’ control rol – op alle bedrijfsprocessen – in een organisatie in transformatie.  De herijking vraagt om een andere wijze van sturen, met een daarop aangepaste begrotings- annex planning – en controlcyclus. Risicomanagement, treasury, inkoop en auditing vallen (ook) onder je verantwoordelijkheid. Je draagt zorg voor (integrale) managementrapportages, in afstemming met je medewerkers en de managers Planning en Control ‘in de lijn’, en vervaardigt zelf de toelichtingen en (risico)-analyses. Die bespreek je ‘in de lijn’, als basis voor je adviesrol richting het College van Bestuur. Die houd je vanuit een concern brede focus scherp op risico’s van voorgenomen besluiten. Qua governance heb je een rol in te vullen richting de Raad van Toezicht.

Als MT-lid ben je een strategische en stevige gesprekspartner voor je collega’s qua ontwerpen van beleidskaders en het bewaken daarvan.

Je geeft leiding aan ca. 14 professionals (in verschillende teams) en functioneel aan 2 managers Planning & Control in ‘in de lijn’.

Voor deze positie zoeken we kandidaten met een WO achtergrond in financieel/bedrijfskundige richting, visie op strategische sturing en de vertaling daarvan, adviesvaardigheid en met leidinggevende ervaring in veranderende organisaties. Je hebt impact, bent proactief, innoverend en resultaatgericht.