Mei 2018 – Zonnehuisgroep Noord werkt met 1600 medewerkers, tijdens een 1000 dagen durende expeditie, aan een toekomstbestendige organisatie die kwalitatief goede zorg en behandeling verleent vanuit het persoonlijk perspectief. Met plezier en toewijding werken trotse, deskundige medewerkers en vrijwilligers samen, en krijgen meer regelvrijheid voor het vanuit eigen kracht organiseren van zorg. De organisatie biedt ruimte voor ontdekken, leren en verbeteren. De omzet is ca 70 miljoen euro.

In de rol van concerncontroller adviseer je vanuit een onafhankelijke positie en met een frisse blik het management, de directie en het bestuur  over financieel economisch en kwalitatief beleid. Je houdt hen scherp op risico’s van voorgenomen besluiten. In je advisering heb je aandacht voor kwaliteit, tastbare resultaten en het behalen van een duurzaam rendement. Jij ziet kansen en pakt ze! Je hebt een scherp oog voor een kwalitatief goede planning- en controlcyclus, de liquiditeitspositie, het risicobeleid en de kwaliteit van het (financiële) besluitvormingsproces. Je bent het eerste aanspreekpunt voor externe stakeholders op dit gebied. Last-but-not-least: als de functionele ‘trekker’ van het team financiële adviseurs en medewerkers neem je hen mee in je visie op en aanpak van de ontwikkeling van de controlfunctie.

In je advisering toon je lef om positie te kiezen, zonder de verantwoordelijkheid van anderen ‘over te nemen’. Je neemt actief initiatieven tot doorontwikkeling van de organisatie en komt gericht met verbetervoorstellen. Jij schept er genoegen in om bij te dragen aan de ontwikkeling van je collega’s. Je behoudt overzicht en ‘ont-zorgt’ daarmee zowel de directie en het management als het bestuur. Tevens bewaak je de samenhang van meerdere processen en projecten en kom je op eigen kracht op nieuwe ideeën of oplossingen in complexe situaties.

Dat vraagt om iemand met een afgeronde academische (financiële) opleiding, bij voorkeur aangevuld met een bestuurskundige/bedrijfskundige richting. Je kent de ontwikkelingen in de gezondheidszorg of je maakt je die snel eigen. Je hebt impact, je bent zeer adviesvaardig, zelfstandig, proactief, initiatiefrijk en resultaatgericht. Standplaats: Zuidhorn.