Mei 2017 – CBS De Groene Hoek bestaat uit een basisschool en buitenschoolse opvang en is gevestigd in Maassluis. De school heeft 250 leerlingen en er werken ruim 20 medewerkers (12 fte). Het is een moderne school, waar de lesmethodes de afgelopen jaren geheel zijn vernieuwd en waar de digitalisering volop in ontwikkeling is. Er is een enthousiast leerkrachtenteam; hecht, betrokken en open richting elkaar, de kinderen en de ouders. Er is een betrokken medezeggenschapsraad, met een actieve oudergeleding.

Uit enquêtes blijkt dat leerlingen, ouders en medewerkers tevreden zijn over de school. De Groene Hoek werkt aan saamhorigheid tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Daarom wordt er aandacht en tijd besteed aan vieringen, weekopeningen en -sluitingen etc. Bij de schoolkeuze speelt nabijheid, onderwijskwaliteit en de identiteit van de school een rol. CBS de Groene Hoek maakt deel uit van Stichting UN1EK onderwijs en opvang.

Op dit moment gaat het om het leidinggeven aan een basisschool en buitenschoolse opvang. Mogelijk ook dat de school zich in de toekomst ontwikkelt richting een integraal kindcentrum (IKC). Van de nieuwe directeur wordt verwacht dat die potentieel een IKC kan vormen en leiden in UN1EK verband.

We zoeken een (onderwijskundig) leider, met (lange termijn) visie en innovatief vermogen die De Groene Hoek verder meeneemt in de 21e eeuw. Een stevige, toegankelijke, transparante en laagdrempelige directeur, die open staat voor en begripvol is jegens ouders en leerkrachten, maar die ook grenzen kan stellen.