Maart 2018 – Vlechter! is vanaf 1 januari 2018 de naam van drie ‘verbonden’ welzijnsstichtingen in het Noorden van het land met ieder een eigen lokale verankering.  Vlechter! staat voor de bestuurlijke en organisatorische samenhang tussen de drie stichtingen, met in totaal 140 medewerkers en 1000 vrijwilligers. Vanuit een holdingstructuur faciliteert Vlechter! de (innovatieve) kracht, de ontwikkeling en de stabiliteit van deze drie gezamenlijke organisaties in het sociale domein; ook op het gebied van ‘shared services’ en moderne bedrijfsvoering.

Voor deze nieuwe organisatie in ontwikkeling zoeken we een controller/aankomend manager Financiën & ICT. Iemand die de holdingstructuur mee kan opzetten en ontwikkelen vanuit zijn/haar vakgebied. Iemand die onder andere een begrotingsscylus annex planning- en controlcyclus  ‘aan de voorkant’ kan opzetten inclusief verdeelsleutels; die het jaarrekeningtraject kan aansturen; die managementrapportages en verantwoordingen kan vervaardigen, zelf bedrijfseconomische en risico-analyses kan maken, en een opzet voor liquiditeitsmanagement. Die daarin de adviseur van het management en het bestuur kan zijn. We zoeken kandidaten die verstand hebben van een projectenorganisatie met de administratie die daarbij hoort.  De gezochte kandidaat is iemand die de financiële en de ICT-medewerkers kan aansturen in de ontwikkeling van hun disciplines richting zowel een kaderstellende als adviserende eenheid. Niet in de laatste plaats moet de gezochte persoon zichzelf willen ontwikkelen aan en in deze organisatie in opbouw.

Dat vraagt om iemand op minimaal HBO-plusniveau, met competenties op het gebied van leervermogen, communicatie, impact, vertrouwen wekken en waarmaken, samenwerkend vermogen en natuurlijk leiderschap. Affiniteit met de betekenis van het sociale domein is onontbeerlijk. Standplaats: Groningen.