Augustus 2017  – Samen werken aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland: bij de Provincie Zuid-Holland zie je wat terug van je werk. Of het nu om ruimte, mobiliteit of recreatie gaat: met een begroting van 800 miljoen euro en 3,5 miljoen inwoners op een stukje Nederland is uitdaging en innovatie bij het verdelen van de ‘schaarse ruimte’ gegarandeerd.

Binnen de ondersteunende kolom in de provinciale organisatie vormen twee bureaus gezamenlijk het ‘interne adviesbureau’ van de provincie op financieel en juridisch gebied. Vanuit het bureau worden het management en de medewerkers van de (beleids)afdelingen pro-actief en creatief ondersteund bij het realiseren van hun doelen. Voor het bureau zoeken we een ervaren business partner voor de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem. Iemand die als eerste aanspreekpunt voor het management  en als ‘linking pin’ met het ‘klantteam’ zorgt voor adequate financiële analyses en adviezen.  Je denkt bijvoorbeeld mee over dekkende financiën bij gebiedsontwikkeling waar meerdere externe partijen bij betrokken zijn. Maar je zorgt er ook voor dat de afdeling haar bedrijfsvoering op orde heeft, als ‘trekker’ van je ‘klantteam’.

Voor een passende invulling van deze rol beschik je over een financieel/bestuurlijke achtergrond, affiniteit met juridische kwesties en een gedegen werkervaring met advisering, planning en control en BBV binnen een overheidsorganisatie.