Maart 2020 – De rol van bestuurssecretaris bij UN1EK wordt sinds anderhalf jaar ad interim ingevuld. Voor deze persoon zoeken we een vaste opvolger (0,7 fte). Vanwege lopende organisatorische aanpassingen op het servicebureau zullen er daarnaast managementtaken vrijkomen, die de bestuurssecretaris gaat oppakken (0,3 fte). Daarmee komt de vacature op 1 fte.

Profiel: een onafhankelijk denker, die wil ‘gaan’ voor de maatschappelijke opdracht van UN1EK. Een beleidsadviseur, die kan sparren met het CvB, de directeuren van de IKC’s en de leidinggevenden op het servicebureau. Iemand die hen ‘ontzorgt’ bij de toetsing van wet- en regelgeving op nut en noodzaak voor UN1EK. Een actieve ‘bewaker’ van de bestuurlijke agenda en de integrale planning van de beleids- en governanceprocessen die daarbij horen. Ten behoeve van alle geledingen: CvB, RvT en CUR (de centrale medezeggenschap).

We zoeken iemand die kan sturen op een efficiënte en effectieve uitrol van processen, en daarbij op resultaat. Een ‘regisseur’ van klachtenprocessen, in verbinding met ook externe instanties, op gevoelige dossiers. Iemand die ‘lenig’ denkt, en kernachtig kan schrijven. Die zich aangetrokken voelt tot leidinggevende taken, en daar ook al ervaring mee heeft.