Over Annette Ettes

Drs Annette M.M. Ettes is de oprichter van en directeur/consultant bij ETTES Search. Van opleiding gedragswetenschapper, en naderhand geschoold in counseling, organisatiekunde en toezicht houden.

Mijn drijfveer is van betekenis te zijn voor het maatschappelijk domein en voor bedrijven met een direct maatschappelijke impact.

Vanaf 1998 ben ik actief in de search en selectie in de publieke sector, maar ook in de zakelijke dienstverlening, en op het snijvlak publiek/privaat. Mijn expertise ligt in het samenstellen van topteams, met een scherp oog voor nut en noodzaak van complementariteit en diversiteit. Mijn ervaring heb ik opgedaan als senior consultant bij een aantal bureaus, bekend in het vakgebied. Opdrachtgevers erkennen me als strategische en spiegelende gesprekspartner, met kennis van de ontwikkelingen in de betrokken branches, met mensenkennis, als betrouwbaar, energiek, creatief en toegewijd.

Met succes afgeronde opdrachten in de afgelopen jaren: een selectie

 • algemeen directeur voor een fusieorganisatie in het sociaal domein (sociale diensten annex sociale werkvoorziening), en de begeleiding van het interne selectietraject ten behoeve van de samenstelling van het nieuwe MT
 • bestuurder voor een organisatie in de ouderenzorg
 • directeur voor een instelling in de zintuiglijke gehandicaptenzorg
 • bestuurder voor een onderwijsorganisatie (PO)
 • directeuren (zowel lijn als staf) voor onderwijsorganisaties (HBO, MBO, PO)
 • concerncontroller voor een onderwijsorganisatie (VO)
 • bestuurder voor een woningbouwcorporatie
 • managers voor woningbouwcorporaties (vastgoed, wonen, HRM)
 • gemeentesecretarissen
 • manager financieel-juridische zaken en een strategisch adviseur bedrijfsvoering voor een provincie
 • programmamanager concessie OV bij een provincie
 • senior managers voor een (zorg)verzekeraar, voor managementteams van diverse marktgroepen
 • IT-managers voor een (zorg)verzekeraar
 • commissarissen voor een ICT-dienstverlener
 • leden Raad van Toezicht: voor onderwijsorganisaties, woningcorporaties, en een organisatie voor duurzame handel
 • begeleiding studiedag, inclusief zelfevaluatie voor een Raad van Toezicht van een onderwijsorganisatie

Inspiratie

Voor een beleving van kracht en eenheid in diversiteit: