Actueel

24 april 2020

Over onze activiteiten ten tijde van de coronacrisis: uiteraard volgen we in onze dienstverlening de richtlijnen vanuit de RIVM. Ook wij willen een (maatschappelijk) voorbeeld zijn in hoe we de kans op het eventuele verspreiden van het virus zo klein mogelijk maken. We reizen bijvoorbeeld zo min mogelijk, en zo min mogelijk ‘ver’.

Waar het kan werken werken we online: via mail, telefoon of video of conference calls. Fysieke ontmoetingen beperken we tot een minimum, behalve waar de nuance en de groepsdynamiek daarom vragen. Dit in overleg met onze kandidaten en onze opdrachtgevers. In de praktijk betekent het dat we nog steeds selectie- en adviescommissies fysiek begeleiden; soms in een hybride vorm, waar sommige mensen niet fysiek aanwezig kunnen zijn, maar wel online. Inmiddels hebben we daar goede ervaringen mee opgedaan, onder het motto: ‘waar een wil is een weg, op 1,5 meter’, met inachtneming van het uitsluiten/beperken van gezondheidsrisico’s.

Veel van onze dienstverlening kan (tijdelijk) online, maar niet en nooit alles …. met dank aan onze kandidaten en opdrachtgevers, om samen te zoeken naar dat wat wat verantwoord lijkt, en tegelijkertijd professioneel. Op weg naar een duurzame bemensing van ‘vitale’ posities …. voor nu, en later.

 


 

April 2020

Annette Ettes – 20 jaar in het vak! 

Het vierde interview in deze reeks is met Sabine Kern, in 2016 bemiddeld naar de Provincie Limburg. Voor haar prestaties daar als Concessiemanager Openbaar Vervoer is zij tot Beste Ambtenaar van het Jaar 2016 verkozen vanuit Publiek Denken Top 100. (zie voor een verslag eerder op deze pagina)

Sabine deelt in dit interview haar leerervaringen als leider, en waarden als bij jezelf en je eigen ambities blijven, (juist) ook als vrouw in een mannengemeenschap …. En haar waardevolle reflecties op leiderschap ten tijde van corona …..

Klik hier voor de Zeven vragen aan Sabine Kern

 


 

Maart 2020

Annette Ettes – 20 jaar in het vak! 

Bij deze terugblik (tevens vooruitblik!) ‘eer’ ik graag mijn leermeester in het werken met mensen en organisaties. Het derde gelegenheidsinterview is dan ook met met Sake Holkema, directeur HPM – Holkema Persoonlijke Marketing. Dierbaar contact, dierbaar gesprek met Sake, still going strong en daarin een leeftijdloos voorbeeld. Over begrippen als ‘evenwaardigheid’ en ‘co-produktie’:

Klik hier voor de Zeven vragen aan Sake Holkema


Februari 2020

Annette Ettes – 20 jaar in het vak! 

Het tweede interview is met Sandra Beuving, in 2013 als talentvol bestuurder bemiddeld naar Stichting OOG (nu SAAM *). Per 1 maart aanstaande maakt Sandra een overstap en zal ze aantreden als lid Raad van Bestuur bij Kentalis. Bijzondere ervaring om haar te bevragen, aan de vooravond van haar nieuwe functioneren.

Klik hier voor de Zeven vragen aan Sandra Beuving


Januari 2020

Annette Ettes – 20 jaar in het vak! 

Om bij stil te staan, terug te blikken en vooruit te kijken. Want al die tijd mogen bijdragen aan de (loopbaan)ontwikkeling van mensen, vaak op een kruispunt in hun loopbaan, door en via de gevoerde gesprekken, op weg naar een passende match.  Ook al deze jaren de kans gekregen om mensen en organisaties langer te volgen, als kandidaat of als opdrachtgever, als relatie en ‘critical friend’. Als zodanig kunnen volgen of matches en stappen daadwerkelijk duurzaam bleken, voor de kandidaten én de organisatie.

Hoe is dat ervaren, wat hebben mijn relaties ‘beleefd’ aan het contact met het bureau, en met mij? Ik ben het ze zelf gaan vragen … de mensen, met wie ik een poos mocht ‘meelopen’, met sommigen nu nog, in dankbaarheid.

De komende tijd publiceren we een aantal interviews met deze relaties, over betekenisvolle stappen, ervaringen en ontwikkelingen voor hen, lezenswaardig voor ambitieuze managers, directeuren en bestuurders, en leerzaam voor mij en mijn bedrijf ….

We beginnen met Frédérique Woltjer, nu Bedrijfskundig ZVE-manager bij ziekenhuis Nij Smellinghe; in 2003 als jong talent bemiddeld naar de positie van Senior personeelsadviseur bij (nu) Koninklijke Kentalis (zorg, onderwijs en onderzoek ten behoeve van mensen met een zintuigelijke beperking).

Klik hier voor de Zeven vragen aan Frédérique Woltjer


Januari 2020

Benoemingen in de Raad van Toezicht van UN1EK Onderwijs & Opvang

Josien van Cappelle, ervaren (politiek) bestuurder en toezichthouder, en Thomas Meijer, algemeen directeur van Palladio Groep BV, en daarnaast  een ervaren toezichthouder zijn onlangs toegetreden tot de Raad van Toezicht van UN1EK. De verwachting is dat zij beiden vanuit een moderne visie op governance het maatschappelijk debat binnen UN1EK verder kunnen stimuleren.

We wensen hen beiden inspiratie, succes en plezier toe in hun nieuwe rol.


Maart 2019

Testimonial bij een ‘vertrouwelijke’ opdracht

‘Vandaag is ….. begonnen. Dank voor jouw rol hierbij. Dank voor je uitstekende begeleiding en tot een volgende samenwerkingmogelijkheid’.


Oktober 2018 – vanaf 2019 te zien op NPO Start Plus

Inspirerende, mooie, juiste film op het juiste moment ….. het verbeelde leven van de Nederlandse Antonia Brico, ‘s werelds eerste vrouwelijke dirigent van wereldformaat.


14 december 2016

Juiste vrouw, juiste plaats, juiste moment: Sabine Kern

Sabine Kern Beste Ambtenaar van het Jaar!
Prijsuitreiking Publiek Denken Top 100

Sabine Kern is de winnaar van de PD Top 100 Beste Ambtenaar van het Jaar 2016. Dat heeft juryvoorzitter Erik Akerboom vanavond bekend-gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Politiebureau Hoefkade in Den Haag.

Volgens de jury heeft Kern (concessiemanager Openbaar Vervoer van de provincie Limburg) haar sporen verdiend. Er was veel gedoe rondom de aanbesteding van het openbaar vervoer in de provincie, onder andere vanwege bedrijfsspionage door één van de inschrijvers. In deze context heeft Kern orde op zaken gesteld. Ook slaagt ze erin de verbinding te maken tussen de bestuurlijk opdrachtgever, de vervoerder en haar medewerkers; de provinciale organisatie en de samenleving. ‘En dat allemaal in de Limburgse provinciecultuur. Dat is heel knap!’

Jury
De jury van de PD Top 100 Beste Ambtenaar 2016 werd voorgezeten door Erik Akerboom, korpschef Nationale Politie. Verder hadden in de jury zitting Olav Welling (ministerie van BZK, directeur Ambtenaar en Organisatie), Sietske Pijpstra, (VNG, hoofd Werkgeverszaken en Gemeentelijke organisatie/secretaris College van Arbeidszaken), Albert Vermuë (directeur Unie van Waterschappen), Ab van Ravestein (directeur RDW en voorzitter Handvestgroep), Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris Utrecht en voorzitter VGS), Hans Goedhart (voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen en secretaris van de provincie Utrecht), Michaël Munnich (directeur Driessen) en de winnaar van vorig jaar Richard Baas.

De PD Top 100 Beste Ambtenaar is een initiatief van Publiek Denken en is dit jaar georganiseerd i.s.m. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Driessen HRM en de Nationale Politie.


Mei 2016

Nieuwe dienst: begeleiding bij interne selectietrajecten

ETTES Search begeleidt bij organisatietransformatie, waarbij interne kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om te solliciteren op nieuw ontstane directie-en managementposities.

We ondersteunen u bij het formuleren van profielschetsen als ‘objectieve maatstokken’ voor het beoordelen van interne kandidaten voor de opengestelde posities. Op grond van onze onafhankelijke positie en zonder de hinder van enige relatie kunnen we onze rol spelen in de beoordeling en de toetsing van de interne kandidaten. We borgen de privacy van de kandidaten tijdens het traject, opdat mensen tussentijds geen beschadigingen oplopen. Dit is met name van belang als iemand niet wordt benoemd in een interne positie.

Het hele traject begeleiden we voor u op transparante wijze, vanaf de fase van het draaiboek voor het interne sollicitatietraject tot en met het geven van de geschiktheidsadviezen.