Actueel

Maart 2019

Testimonial bij een ‘vertrouwelijke’ opdracht:

‘Vandaag is ….. begonnen. Dank voor jouw rol hierbij. Dank voor je uitstekende begeleiding en tot een volgende samenwerkingmogelijkheid’.


Oktober 2018

Inspirerende, mooie, juiste film op het juiste moment ….. het verbeelde leven van de Nederlandse Antonia Brico, ‘s werelds eerste vrouwelijke dirigent van wereldformaat.


14 december 2016

Juiste vrouw, juiste plaats, juiste moment: Sabine Kern

Sabine Kern Beste Ambtenaar van het Jaar!
Prijsuitreiking Publiek Denken Top 100

Sabine Kern is de winnaar van de PD Top 100 Beste Ambtenaar van het Jaar 2016. Dat heeft juryvoorzitter Erik Akerboom vanavond bekend-gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Politiebureau Hoefkade in Den Haag.

Volgens de jury heeft Kern (concessiemanager Openbaar Vervoer van de provincie Limburg) haar sporen verdiend. Er was veel gedoe rondom de aanbesteding van het openbaar vervoer in de provincie, onder andere vanwege bedrijfsspionage door één van de inschrijvers. In deze context heeft Kern orde op zaken gesteld. Ook slaagt ze erin de verbinding te maken tussen de bestuurlijk opdrachtgever, de vervoerder en haar medewerkers; de provinciale organisatie en de samenleving. ‘En dat allemaal in de Limburgse provinciecultuur. Dat is heel knap!’

Jury
De jury van de PD Top 100 Beste Ambtenaar 2016 werd voorgezeten door Erik Akerboom, korpschef Nationale Politie. Verder hadden in de jury zitting Olav Welling (ministerie van BZK, directeur Ambtenaar en Organisatie), Sietske Pijpstra, (VNG, hoofd Werkgeverszaken en Gemeentelijke organisatie/secretaris College van Arbeidszaken), Albert Vermuë (directeur Unie van Waterschappen), Ab van Ravestein (directeur RDW en voorzitter Handvestgroep), Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris Utrecht en voorzitter VGS), Hans Goedhart (voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen en secretaris van de provincie Utrecht), Michaël Munnich (directeur Driessen) en de winnaar van vorig jaar Richard Baas.

De PD Top 100 Beste Ambtenaar is een initiatief van Publiek Denken en is dit jaar georganiseerd i.s.m. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Driessen HRM en de Nationale Politie.


Mei 2016

Nieuwe dienst: begeleiding bij interne selectietrajecten

ETTES Search begeleidt bij organisatietransformatie, waarbij interne kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om te solliciteren op nieuw ontstane directie-en managementposities.

We ondersteunen u bij het formuleren van profielschetsen als ‘objectieve maatstokken’ voor het beoordelen van interne kandidaten voor de opengestelde posities. Op grond van onze onafhankelijke positie en zonder de hinder van enige relatie kunnen we onze rol spelen in de beoordeling en de toetsing van de interne kandidaten. We borgen de privacy van de kandidaten tijdens het traject, opdat mensen tussentijds geen beschadigingen oplopen. Dit is met name van belang als iemand niet wordt benoemd in een interne positie.

Het hele traject begeleiden we voor u op transparante wijze, vanaf de fase van het draaiboek voor het interne sollicitatietraject tot en met het geven van de geschiktheidsadviezen.