Search en selectie

ETTES Search ondersteunt bij het searchen, werven en voorselecteren van toezichthouders/commissarissen, bestuurders, (transformatie)managers en strategische professionals:

  • in de publieke sector (onderwijs, zorg, openbaar bestuur, woningbouwcorporaties en maatschappelijk middenveld) en in de zakelijke dienstverlening (zorgverzekeraars, IT- dienstverleners, advocatenkantoren, ingenieursbureaus)
  • door bij te dragen aan het samenstellen van topteams met een focus op complementariteit en diversiteit (op basis van gender, cultuur, leeftijd, kruisbestuivende know-how).

Werkwijze:

  • adequate profielschets: we vragen stevig en kritisch door op de context waarin de kandidaat gaat werken. Wat is de huidige stand van zaken, welke krachten spelen er en waar gaat de organisatie naar toe? Wat vraagt dat van de gezochte kandidaat? We betrekken daarbij de belangrijkste sleutelfunctionarissen en de medezeggenschap. In de uiteindelijk door u geaccordeerde profielschets ‘verbeelden’ we de vraag van uw organisatie, uitgewerkt naar de vereiste skills, competenties en persoonlijkheid van de beoogde kandidaat.
  • benaderen van potentiële kandidaten: we functioneren als uw  vertegenwoordiger in de markt met het ‘verhaal’ van en de opdracht binnen uw organisatie. In onze netwerken benaderen we – discreet – potentiële kandidaten; ook zij, die mogelijk latent zijn geinteresseerd. Zonodig of indien gewenst ondersteunen we de search met online of print advertenties.
  • voeren van voorselectiegesprekken: we beogen de potentiële kandidaten te ‘raken’ met de essentie van de opdracht in de job. We beoordelen vervolgens de match met de drijfveren, de kennis, kunde en persoonlijkheid van de kandidaten op basis van professionele interviewtechniek.
  • dirigeren van het selectieproces: we leveren maatwerk bij het involveren van de belangrijkste betrokkenen bij het keuzeproces om tot een gedragen resultaat (lees: keuze voor de beoogde kandidaat) te komen. En als zodanig tot duurzame besluitvorming. We begeleiden de selectie- en adviescommissies door de selectierondes heen. We sturen op de afgesproken deadlines. In alle stadia ontzorgen we u als opdrachtgever.

Specifiek: met enige regelmaat doen we ‘stille’ searches. We werken dan anoniem om politieke of commerciële belangen van onze opdrachtgevers richting de markt te borgen.