Selecteren van toezicht – bestuur – (transitie)management en strategische professionals

in de publieke sector en de zakelijke dienstverlening

Onderwijs – Zorg – Openbaar bestuur – Woningbouwcorporaties – Maatschappelijk middenveld
(Zorg)verzekeraars – IT-dienstverleners – Advocatenkantoren – Ingenieursbureaus


“The great leaders are like the best conductors; they reach beyond the notes to reach the magic in the players” (Blaine Lee)

 

Maatschappelijk georiënteerde organisaties staan voor forse opgaven die raken aan de betekenis en het bestaansrecht van de organisatie zelf. Wijzigende financiering, het zoeken naar nieuwe verdienmodellen, de klant (lees: burger, bewoner, huurder, leerling, student, patiënt, verzekerde) op een nieuwe wijze als uitgangspunt nemen voor de dienstverlening. Betekent dat mogelijk een fusie, een samenwerkingsverband of een transformatie? In het toezicht komt het aan op een nieuw evenwicht tussen controle enerzijds en inspiratie en innovatie anderzijds. Welke toezichthouders, bestuurders en directieleden nemen de organisatie mee naar de toekomst?

Er is een roep om leiders, die het ‘managen van verandering’ voorbij zijn, maar die management en medewerkers weten te ‘raken’ met het ‘verhaal’ van de organisatie. Door bij hen aan te sluiten, maar vervolgens ook te inspireren om te bewegen. Voor het doel van de organisatie, maar ook voor hun eigen doelen, richting een toekomst die vaak ongewis is. Waarin werk zal blijven bestaan, maar banen niet, of niet altijd. Waarin van management en medewerkers wordt gevraagd om zichzelf op gezette tijden steeds opnieuw uit te vinden.

Deze leiders beschikken naast een eigen maatschappelijke oriëntatie over ‘dirigerende’ competenties als visie, luisterend vermogen, verbeeldings- en overtuigingskracht, een ijzeren wil om te slagen, integriteit, authenticiteit en stressbestendigheid.

ETTES Search kent deze leiders en weet ze voor u te selecteren.

Wij zijn uw ‘geleider’ in het search- en selectietraject, op basis van een getoetste interpretatie van wat en wie er nodig is om de job te doen. Te zetten gezamenlijke stappen:

  • het ‘verbeelden’ van wie u zoekt in een adequate profielschets
  • u vertegenwoordigen in de markt en richting kandidaten met het ‘verhaal’ van uw organisatie
  • potentiële kandidaten ‘raken’ in het voorselectiegesprek met de essentie van de opdracht in de job, en hen vervolgens beoordelen op de match
  • het selectieproces ‘dirigeren’ om tot een gedragen en succesvol resultaat te komen, met alle betrokken medespelers.